KHANG NAM FORKLIFT

Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Mua bán xe nâng

Chuyên cung cấp xe nâng, cho thuê xe nâng và phụ tùng xe nâng cùng các dịch vụ bảo trì, sữa chữa xe nâng.

Cho thuê xe nâng

Chuyên cung cấp xe nâng, cho thuê xe nâng và phụ tùng xe nâng cùng các dịch vụ bảo trì, sữa chữa xe nâng.

Phụ tùng xe nâng

Chuyên cung cấp xe nâng, cho thuê xe nâng và phụ tùng xe nâng cùng các dịch vụ bảo trì, sữa chữa xe nâng.

THƯƠNG HIỆU

0903 638 437